Fra gamle dager

Christen Knutsen ca. 1900


Sjøsetting


Båthuset sett fra sjøsiden


Andreas Årø


Arbeidsgjengen på 50-tallet


Christen foran båtbua


Knut Christensen


Reidar og Bompai


Reidar og Kronprins Olav


Ryvingen


Oslo VI


Sjøsetting Willi Wilhelmsen


Eperva 4


Merdøy


Osloskøyta ved Akershus festning


Telemark I


Vinterbilde

 


Kvitørn II

 


Aust-Agder Fylkeskommunes Bygningsvernpris 1997 (Foto: Fidel A. Korda)


Legg merke til stubben som brukes som gangbro. Bua ble bygd i 1935, så denne stubben har stått lenge... (Foto: Fidel A. Korda)