Nytt tak


Strakstiltak
Før vi kunne gå i gang med å reparere taket, måtte grunnmuren ordnes.


Første støpning.
For å sikre mot setninger ble det laget en stor grunnflate på muren.
 


Grus.
Så er grusen på, og dreneringen sikret.
 


Klargjøring støyp.
Hjørnet støypes det grunnmur, som er festet i den eksisterende muren som sluttet under døren.
 


Kledning på.
Så er kledningen kommet på igjen. Som en ser er også den gamle kledningen som var god brukt igjen.Oppjekking.
Oppjekkingen var ikke enkel, og det krevde mye sikkring.
 


Sikring ved jekking.
Når det var jekket opp, må det settes ekstra støtte under.


Tak


Husbukk sidebygg vest.
Som en ser er det ikke alt som er like bra.
 


Støyping vegg sidebygg.
Hjørnestolpen var det støyp under. Vi har nå støpt under alle bærestolpene.
 


Tak vest.
Taket er nå skiftet takbord på, pappen er på, og sløyfer og lekter nesten ferdig.  Omtrent ½ taket.Tak øst.
Her er det klart for å legge tilbake takstein.
 


Takbordene på på sidebygg øst.
Her er også papp og sløyfer og lekter på. Bølgeblikkplatene legges på senere,
for taket brukes for mellomlagring av taksteinene.
 


Åser sidebygg kontor.
Slik så de fleste av åsene på tilbygg øst ut.
 


Tak vest
Nå hjelper det på hovedtaket, vi er over halvveis.
 


Tak øst
 


Utsikt fra taket.
Fin utsikt fra toppen av taket.Mark
Det er rart at taket holdt da vi gikk på det.