Prambyggerkurs 2012/2013    
Sensommeren 2011 ble det igjen liv i båtbua til K. Christensen & Co på Moen, Risør. Her fikk seks modne menn anledning til å bygge sin egen pram under kyndig veiledning av erfarne båtbyggere. Kurset ble holdt i regi av venneforeningen til den seilende redningskøyta Risør II, og ble så populært at det ble ventelister for flere år fremover.

Våren 2012 bevilget Riksantikvaren midler til kulturminneforvaltning under prosjektet ”Båtbyggeriene på Moen” og noen av disse midlene gikk til dokumentasjon av prambyggerkurset, hvilket dette heftet er. Kurset ble dette året holdt i regi av Forbundet Kysten sitt lokallag Øster Riisøer. Også denne vinteren ble de tradisjonsrike lokalene til K. Christensen & co Moens Båtbyggeri benyttet som kurssted. Kursets varighet med instruktører, to stykker, var 150 timer. I tillegg kom deltakernes egentimer uten instruktør, anslagsvis fra 50 til 100 timer.
 
Kursets hovedmål var å tilegne deltakerne nødvendig faglig praktisk, teoretisk og historisk kunnskap samt erfaring og trygghet nok til at de etter endt kurs kunne bygge prammer på egen hånd. Som et resultat av oppnådd hovedmål ville de være i stand til, og forhåpentligvis motivert til, å videreformidle denne kunnskapen og erfaringen til nye generasjoner. For kursdeltakerne gikk den praktiske veien mot hovedmålet ved å bygge en egen pram. 

Som et ledd i dette prosjektet ønsket vi å gjøre kursdeltakerne kjent med distriktets lokale pramtyper, med hovedvekt på prammer som ble benyttet langs kysten. Vi ønsket å besvare spørsmål som til hvilke formål ble disse prammene brukt, når ble de brukt, hvem brukte de, og hadde prammene forskjellig individuelle egenskaper. Vi ønsket å trene kursdeltakerne i å se og forstå prammens estetikk, med særlig vekt på linjeføring. Kjennskap til prammens forskjellige former og linjer ville gi dem forståelse for hvordan disse påvirket prammens egenskaper under bruk.

En av kursets forutsetninger var at hver kursdeltaker skulle bygge sin helt individuelle pram. Ingen prammer skulle bli like, enten det var forskjeller i størrelser, fasong eller byggemetoder. Dette ville gi en bredere innsikt i de forskjellige prammers linjer, detaljer og egenskaper. Kursdeltakerne måtte derfor lære seg å kopiere eldre prammer i fasong og detaljer, for deretter å bygge en ny pram med den gamle som utgangspunkt. Kurset ga fri anledning til å foreta personlige justeringer ved bygging av den nye. Pram kan bygges fra tegninger, og kurset ga alle deltakere innføring og praksis i dette. Dessverre finnes det svært få opptegnede prammer og det er på høy tid at de få som ennå finnes blir oppmålt og nedtegnet, både i linjer og detaljer. Kunnskap i oppmåling og tegning av båter på en historisk korrekt måte er omfattende og faller utenfor dette kurset.

 

 
Prambygging byr ikke på de største faglige utfordringer innen båtbyggerfaget, men det er likevel viktig å tilegne seg noe fagkunnskap i bruk av materialer, verktøy og arbeidsteknikker før en går i gang. Velfungerende verktøy er essensielt ved trebåtbygging, noe som ble vektlagt under hele kurset. Kunnskap om spesielle arbeidsmetoder og teknikker ble formildet etter som arbeidet skred frem.

Etter fullført løp sto også dette årets kursdeltakere igjen med hver sin flotte pram som vil glede dem og andre i mange år fremover. Men like viktig er den teoretiske og praktiske erfaring, forståelse og kunnskap de har tilegnet seg ved fysisk å gå gjennom prosessen med å bygge en pram.

Kunnskap og lærdom tilegnet gjennom hode og kropp sitter livet ut. Ideen med at alle prammer skulle være individuelle ga dem en følelse av å ha skapt noe eget og unikt, noen som igjen gir dem stolthet og trang til å videreformidle dette, hvilket avisoppslag og artikler i blader fra tidligere kurs beviser.
 

 

Se flere bilder med mer på
Facebooksiden til Kystlaget Øster Riisøer

 

Heftet kan bestilles her